Doe bijna alles zelf

TRACKING_TAG

Doe bijna alles zelf. Execution Only.

Deze keuze is geschikt voor bedrijven met maximaal 10 werknemers die nog geen pensioenregeling hebben. Je weet niet zeker of jouw bedrijf onder een CAO of een Bedrijfstakpensioenfonds valt, en je laat ons dat onderzoek doen.
 

Bijna alles zelf online

Je regelt de Nu PensioenRekening zonder advies. Maar wij onderzoeken voor jou of jouw bedrijf onder een CAO of een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. Verder weet je zelf wat het beste bij je bedrijf en bij je werknemers past. Ook onderzoek je zelf of de pensioenregeling nu en in de toekomst past bij de financiële situatie van jouw bedrijf. Deze pensioenlasten kun je in het aanvraagtraject berekenen. 


De kenmerken van de regeling in het kort

  • Er is geen contractduur. De opzegtermijn bedraagt twee maanden;
  • De beschikbare premie belegt uw werknemer op een eigen pensioenrekening tot hij of zij met pensioen gaat;
  • De beleggingswaarde is bestemd voor pensioen en kan door de werknemer nooit vrij worden opgenomen of vrij besteed worden;
  • De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd van uw werknemer;
  • De premie per leeftijd stijgt volgens een staffel (zie FAQ);
  • Bij overlijden is de beleggingswaarde bestemd voor het partnerpensioen. De partner kan dit geld niet vrij opnemen, maar krijgt een maandelijkse uitkering;
  • Er is een eenmalig bedrag voor 4 maal het jaarsalaris als uw werknemer overlijdt. De partner kan dit geld vrij besteden;
  • De administratiekosten van Zwitserleven zijn € 5,- per deelnemer per maand;
  • Werknemers betalen de kosten van de beleggingen. Deze worden verrekend met het beleggingstegoed.
 

Eigen bijdrage door je werknemers

Het is heel gebruikelijk dat de werknemers meebetalen aan de pensioenregeling. De verdeling tussen werkgever en werknemer wordt in onderling overleg overeengekomen en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Je kunt dan denken aan een verdeling van de spaarpremie of een percentage van de pensioengrondslag. Deze werknemersbijdrage wordt dan met het bruto salaris verrekend. 
 

Kosten van PensioenDigitaal 

Voor het afsluiten betaal je eenmalig € 645,-, waarvan € 345,-- voor de inregelkosten van Zwitserleven.  Sluit je de regeling via PensioenRegelingAfsluiten, dan betaal je aan beheer- en administratiekosten ongeveer € 84,- per deelnemer per jaar. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Je krijgt hiervoor ook het gebruik van Mijn Klap, een online platform waar je alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden in onder kunt brengen, zodat je met 1 handeling in een keer de mutaties kunt doorgeven aan de verschillende uitvoerders.
PensioenRegelingAfsluiten kan ook de communicatie naar je werknemers verzorgen. De kosten hiervan hangen af van jouw wensen. We kunnen presentaties geven (zowel fysiek als online), instemmingbrieven verzorgen en meer. 

Voor een voorbeeld klik hier.

Hoe werkt het?

Je start het aanvraagproces

Stap 1: Je vult het formulier in voor het onderzoek naar een CAO-plicht, of plicht voor aansluiting bij een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en zet die door naar PensioenRegelingAfsluiten.
Stap 2: PensioenReglingAfsluiten doet het onderzoek en bericht je over de uitkomst. Val je niet onder CAO of BPF dan kun je de aanvraag voorzetten. We doen dit in maximaal 3 werkdagen. 
Stap 3: Je berekent de pensioenkosten per maand door de gegevens van het bedrijf en de werknemers in te vullen.
Stap 4: Je checkt je ervaring en kennis voordat je de Nu Pensioenrekening aanvraagt. Voor de aanvraag hebben wij extra gegevens van jouw bedrijf en jouw werknemers nodig.

Regel je de aanvraag online? Dan betaal je eenmalig € 645,- distributiekosten. Daarna sluiten wij de overeenkomst met je bedrijf voor het beheer van de pensioenregeling. 
 

Hoe nu verder?


De vervolgstap is dat wij de CAO- en BPF-check gaan uitvoeren. Klik hier en vul het formulier volledig in en mail dit naar mvanbreenen@klap.com. Wij doen het onderzoek en nemen vervolgens contact met je op. Is er geen cao of BPF verplichtstelling, dan kun je het aanvraagtraject “zelf doen” voortzetten. 
 

Wat kun je van Zwitserleven PPI verwachten als je de Nu PensioenRekening aanvraagt


Nadat de overeenkomst is geregeld ontvangen jouw werknemers, van Zwitserleven PPI, een persoonlijk bericht over de Nu PensioenRekening. Werkgever en werknemers krijgen toegang tot een persoonlijke website, waarop alle belangrijke informatie en berichten te vinden zijn. Via deze website kunnen werkgevers en werknemers zelf belangrijke informatie aan Zwitserleven doorgeven.

Afspraak maken

Cookie instellingen