FAQ

FAQ

Waarom kan ik niet meer dan 10 werknemers invoeren? De Nu Pensioenrekening bieden wij online aan voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Werken er bij jouw bedrijf meer dan 10 werknemers? Dan kun voor je ons adviestraject kiezen.    Waarom moeten alle werknemers meedoen als ik de Nu Pensioenrekening voor mijn werknemers regel? Als je een pensioentoezegging doet, geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor alle werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer werknemers een uitzondering te maken. Ook als je met één van je werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. Dit brengt voor jou extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Pensioenregelingafsluiten.nl kan voor jou uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling. Het is dus niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies te sluiten.     Voor mijn bedrijf geldt een CAO. Kan ik dan online een Nu PensioenRekening voor mijn werknemers sluiten? Als je een CAO hebt is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening online te sluiten. Pensioenregelingafsluiten.nl kan voor je uitzoeken of de Nu Pensioenrekening binnen jouw CAO past. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.    De regeling van mijn bedrijf valt onder een BPF. Kan de uitvoerder het pensioen voor mij regelen? Dit kan Pensioenregelingafsluiten.nl voor je uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als je het pensioen door de uitvoerder wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu Pensioenrekening zonder advies online te sluiten.    Wat kun je van ons verwachten als je een Nu PensioenRekening aanvraagt? Binnen twee werkdagen nemen wij contact met je op. Wij nemen de aanvraag telefonisch met je door. Je kunt dan nog vragen stellen, maar wij geven geen advies. Zodra wij met jou de overeenkomst hebben geregeld, opent Zwitserleven PPI voor de medewerkers een Nu PensioenRekening. Hierover krijgen zij persoonlijk bericht van Zwitserleven PPI.    Wat zijn de productkenmerken? Beschikbare premie; Met de Nu PensioenRekening spreek je met je werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premie­regeling. Voor de beschikbare premie gaan we uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of je onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar kan betalen. Ook als je werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.   Pensioenpremie als percentage van het vaste brutojaarsalaris min €14.802 (franchise 2022) Leeftijd Totale pensioenpremie 18 t/m 20 jaar 6,90% 21 t/m 24 jaar 7,70% 25 t/m 29 jaar 8,90% 30 t/m 34 jaar 10,40% 35 t/m 39 jaar 12,00% 40 t/m 44 jaar 14,00% 45 t/m 49 jaar 16,30|% 50 t/m 54 jaar 19,00% 55 t/m 59 jaar 22,30% 60 t/m 64 jaar 26,50% vanaf 65 jaar  30,6% Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van je werknemers de komende jaren? Dan betaal je hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar jouw financiële situatie te kijken. Kan je de premies ook in de toekomst blijven betalen? De beschikbare premie voor jouw werknemer stijgt per leeftijdsgroep. Hiervan geven we graag een voorbeeld. We houden in ons voorbeeld geen rekening met de premies die je betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden. Premies 2022 (leeftijd 24) Pensioengrondslag: € 27.000 (salaris € 41.802 -/- franchise € 14.802) Beschikbare premie: € 2.079 per jaar (7,70% van de pensioengrondslag) Premies 2024 (leeftijd 27) Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven) Beschikbare premie: € 2.403 per jaar (8,90% van de pensioengrondslag)   Premies 2026 (leeftijd 30) Pensioengrondslag: € 45.000 (salaris 59.802 min franchise € 14.802) Beschikbare premie: € 4.635 (10,30% van de pensioengrondslag) Franchise; Van het salaris van je werknemer trekken we eerst € 14.802 (2022) af. Dit bedrag noemen we de franchise. Wij trekken dit bedrag af van het salaris omdat je werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. De franchise hangt af van de AOW-uitkering. Daarom verandert die ieder jaar. Het bedrag dat overblijft als je de franchise hebt afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.   Eigen bijdrage; Als werkgever hoef je niet alles zelf te betalen. Je kan samen met jouw werknemers afspreken dat zij een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage leg je vast in de arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de pensioengrondslag. Maar de eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie van je werknemer die hoort bij de Nu PensioenRekening. Deze premies liggen vast in het pensioenreglement.   Beleggings­waarde; De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert de uitvoerder de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij/zij hoe hoog de beleggings­waarde is. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdoms­pensioen en eventueel een partner­pensioen.   Overlijdt je werknemer voordat zijn pensioen ingaat?; Dan is de beleggings­waarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van jouw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggings­waarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.   Pensioen­bedragen; Hoe hoog de beleggings­waarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij/zij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Jouw werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij/zij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt. Tot hij met pensioen gaat, laat de uitvoerder de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeld­bedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij wel inzicht maar nog geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioen­uitkering.   Horizonbeleggen; Jouw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen bouwen we in stapjes af tot de werknemer met pensioen gaat.   Extra verzekering bij overlijden voor de werknemers; Voor de werknemer verzeker je een eenmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doe je alleen als de werknemer een partner heeft en zolang de werknemer bij jou in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra de werknemer uit dienst is, is hij/zij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt jouw werknemer? Dan keren we vier keer het jaarloon uit. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van de overleden werknemer.   Risicopremies; Je betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan de uitvoerder. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. De risicopremie tel je op bij het loon van de werknemer. Hierop houd je dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doe je niet voor de beschikbare pensioenpremie. Als je geen loonheffing inhoudt over de premies, moet je over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner. Hoeveel u precies moet inhouden, leest u bijvoorbeeld op de fiscale pagina van Zwitserleven; De collectieve risicoverzekering en belasting De Pensioenwet; De premie­overeenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet staat bijvoorbeeld hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn. Maar ook dat de pensioentoezegging van werknemers beschermd is. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van jouw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.   Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doen we voor het deel dat hij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. We volgen het 6-klassen­systeem van de WIA. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeids­ongeschiktheid (PVA) op de premie.   De administratiekosten per 1 januari 2022 bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengt Zwitserleven in rekening.   Beleggingskosten: Jouw werknemers betalen kosten voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten verrekenen we met de beleggings­waarde. Bij HorizonBeleggen beleggen wij in de fondsen: Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds 0,43% Zwitserleven Credits Fonds 0,43% Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,43% Zwitserleven Long Duration Fonds 0,43% Zwitserleven Selectie Fonds 0,55% De fondskosten gelden per 1 januari 2022. De deelnemers ontvangen korting op de fondskosten van 20%. Deze korting is hierboven verwerkt. In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 43 per jaar.   Wil je de Nu PensioenRekening opzeggen?; Dan geldt een opzeg­termijn van twee maanden. Hierna ben je de uitvoerder geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoor­waarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor jouw werknemers te regelen zolang jouw werknemers dit van je verwachten.    Kun je de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer betalen? Dan informeert de uitvoerder jouw werknemers als de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum is voldaan. Nadat de uitvoerder jouw werknemers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voor­waarden en termijnen spreekt de uitvoerder met jou af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoor­waarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor jouw werknemers te regelen zolang je werknemers dit van jou verwachten.     Geen advies. Als je de Nu PensioenRekening online regelt, krijg je geen advies. Dit heet volgens de wet execution only. Meer hierover lees je in het dienstverleningsdocument. Je bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij jouw bedrijf past. Zonder advies moet je uitgaan van je eigen kennis en ervaring, doelen, financiële situatie en risicobereidheid.

Cookie instellingen