De Witte Vlek: zo maken wij hem kleiner

De Witte Vlek: zo maken wij hem kleiner


Honderdduizenden werknemers! Een verbijsterend aantal. Al deze mensen bouwen geen pensioen op. We noemen hen de Witte Vlek. Hoe kan dit en wat kunnen we er tegen doen?

De Stichting van de Arbeid onderzocht dit en zegt dat we bijvoorbeeld goede pensioenregelingen moeten afspreken in cao’s en in de bedrijven. Ook kunnen pensioenfondsen een handje helpen.

STAR, sociale partners, werkgevers en werknemers
Even terug naar die Stichting van de Arbeid (de STAR). Die noemen we ook wel de sociale partners. Dit is een belangrijke overlegclub van vakbonden en de grote organisaties voor werkgevers.

Zij praten en zoeken naar oplossingen
Je pensioen – en dus ook die Witte Vlek – is een van de onderwerpen waar de wijze mevrouwen en meneren in de STAR over praten. Nou ja, niet alleen praten natuurlijk. Ze zoeken ook naar oplossingen.
 

Waarom zoveel werknemers niks opbouwen?

Dat komt onder andere hierdoor:


- Je bedrijf heeft wel een pensioenregeling. Deze geldt alleen niet voor iedereen bij jou op het werk;
- Je werkt in een jonge bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de game-industrie. Die hebben vaak geen pensioenregeling;
- Je valt wel onder een (verplicht) pensioenfonds voor jouw bedrijfstak, maar je werkgever heeft je hier niet voor aangemeld.

Wij willen een kortere wachttijd
Vooral kleine ondernemingen hebben een Witte Vlek. En dan is er nog de ‘bijzondere Witte Vlek’. Oftewel: werknemers die eerst een aantal maanden moeten werken bij het bedrijf voordat ze vallen onder de pensioenregeling. Dit zie je vooral in de uitzendbranche. De FNV is nu in gesprek om die wachttijd korter te maken.
 

Zo’n regeling is er ook voor je nabestaanden

Niet iedereen begrijpt hoe belangrijk zo’n pensioenregeling voor je is. Die is er niet alleen zodat jij een inkomen hebt als je met pensioen gaat. Ze zorgt er ook voor dat je partner of kinderen een pensioen krijgen als jij overlijdt voor je met pensioen kan.
 

Goed tussen jouw oren

We willen dit goed tussen de oren krijgen bij jou en zoveel mogelijk van je collega’s en andere werknemers. Dat krijgt ook een belangrijke plek in het plan dat we maken om de Witte Vlek te verkleinen.
 

Met een beetje hulp van pensioenfondsen

Ook kijken we hoe pensioenfondsen kunnen helpen. Bijvoorbeeld door iedereen op te sporen die onder een verplichte regeling valt. Verder helpt het als bedrijven waar zo’n verplichte regeling niet geldt makkelijker toegang krijgen tot een pensioenregeling.
 

Spreek pensioenen af in cao’s en bedrijven

Vakbonden en werkgevers kunnen helpen door samen pensioenregelingen af te spreken in cao’s of in je bedrijf. Ook moeten deze zogeheten sociale partners beter de ontwikkelingen volgen van alle bedrijfstakken.
 

Picnic = supermarkt

Een goed voorbeeld is Picnic. Eigenlijk een supermarkt, maar dan online. Dus hoor je als werknemer van Picnic gewoon te vallen onder de supermarkt-cao en de pensioenregeling die daarbij hoort. Picnic probeert hier onderuit te komen door zichzelf geen supermarkt te noemen, maar een logistiek bedrijf. Het is aan de vakbonden en de werkgeversclubs om zulke veranderingen goed in de gaten te houden en te zorgen dat bedrijven hun verplichtingen nakomen.
 

En dan is daar ook nog de Grijze Vlek

We hebben niet alleen een Witte Vlek: ook een Grijze. Dat is de groep werknemers die wel een pensioenregeling hebben, maar geen goede. Denk aan de uitzendkrachten. Als uitzendkracht heb je:

- eerst een wachttijd;
- dan een basisregeling;
- en dan pas komt de plusregeling.

Met plusregeling bouw je meer op
Huh? Nou, het is niet zo heel ingewikkeld hoor. Bij die plusregeling bouw je gewoon meer pensioen op dan bij die basisregeling. We onderzoeken in de Stichting van de Arbeid of we die basisregeling kunnen vervangen door de plusregeling. Dan heb je als werknemer een betere pensioenvoorziening vanaf het moment dat je pensioen gaat opbouwen.

Bron: www.fnv.nl
Cookie instellingen